Informatie over kanovereniging Jason te Krommenie

Kanovereniging Jason te Krommenie is opgericht op 17 mei 1972 en bestaat dus ruim 40 jaar. Vorig jaar is het jubileum gevierd met een groot aantal activiteiten voor zowel oud-leden als de bestaande leden.

Lid worden?
Indien u lid wilt worden van onze vereniging, kan dat op de volgende manieren:
- U kunt langskomen bij ons clubgebouw en u daar inschrijven
- U kunt een inschrijfformulier downloaden, uitprinten, invullen en daarna opsturen; uiteraard kunt u
  het formulier ook scannen en mailen aan secretaris@kvjason.nl

Contributie (per maand/kwartaal/jaar):
- jonger dan 18 jaar: € 8,00 / € 24,00 / € 96,00
- 18 jaar of ouder: € 11,50 / € 34,50 / € 138,00
- ieder volgend gezinslid: € 6,50 / € 19,50 / € 78,00
- gezin (min. 4 pers. op één adres in gezinsverband samenwonend): € 25,00 / € 75,00 / € 300,00
- zonder kano: € 6,50 / € 19,50 / € 78,00

Botenstalling
Bij de contributie is voor elk lid de stalling van één boot inbegrepen. Elke volgende boot, indien plaats beschikbaar € 5,00 per maand. Sleutel botenloods: voor een lid in het bezit van een eigen boot € 12,50. Bij beëindiging lidmaatschap, na inlevering van de sleutel € 10,00 retour.

Inschrijfgeld
Elk in te schrijven lid € 10,00 eenmalig. Elk volgend gezinslid, mits gelijktijdig ingeschreven € 5,00 eenmalig.

Donatie
Per jaar inclusief (digitale) ontvangst van ons verenigingsblad 'ARGO' € 17,50 minimaal.

Betaling
Op bankrekeningnr. NL 85 RABO 0333 9030 80 t.n.v. penningmeester KV Jason te Krommenie.

Beëindiging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden na tenminste één jaar lidmaatschap vóór 30 juni of 31 december. Brieven richten aan de leden-administratie. Komt uw brief later binnen dan bent u nog contributie verschuldigd over het volgende (half-)jaar.

Statuten, huishoudelijk reglement en persoonsgegevens
De statuten kunt u hier downloaden. Het huishoudelijk reglement vindt u hier.
Een verklaring omtrent het gebruik van persoonsgegevens vindt u hier.
Pablo Software Solutions