Huur van de kantine:

Verhuur van onze kantine is helaas niet meer mogelijk.
Kantinedienst
Zoals besproken in algemene ledenvergadering in maart 2016 zijn we gestopt met het kantinerooster. Reden hiervan is dat er te weinig mensen waren om deze kantinediensten te draaien en er weinig bezoek tijdens deze diensten was.

Er is gekozen voor een andere opzet, zoals ook bij andere kanoverenigingen al wordt toegepast. Dit betekent dat leden, die dit willen, zelf kunnen beschikken over een sleutel van de kantine en de code van het alarm.

Nadere informatie is te verkrijgen via de bestuursleden of via kantine@kvjason.nl.